ลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรด

ลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรด  ( Food Grade Rubber Roller ) Foodiprene™ บริการรับผลิต/รับหล่อลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรด (FDA) ตามแบบ Spec. การใช้งาน สำหรับการใช้งานลำเลียงอาหาร ลูกกลิ้งยางสัมผัสอาหาร หรือใช้งานใน Line การผลิต เป็นต้น

Food Grade Rubber Roller

  • Material Served : Silicone CR EPDM NBR NR
  • Heat Resistance : up to +315 °C
  • Hardness : 5-100 Shore A
  • Diameter : 500 mm (MAX)
  • Length : 2000 mm ( MAX)
  • Color : White / Blue / Grey / Red.
  • Roller Grooving Service : Diamond Grooves / Horizontal Grooves / Spiral Fluted End-To-End / Herringbone Groove / Spiral Serration.
  • Material Certification : FDA

    รับหล่อลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรดท่านสามารถสั่งซื้อลูกกลิ้งยางฟู้ดเกรดได้ที่ Tel: 09 8289 8676 / 0 2408 2583-4  LINE @ptirubber

Email: sales@polytechindustry.co.th  https://foodiprene.com