Home

Foodiprene™ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ( Food & Beverage Processing ) ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานFood Grade (FDA) มีใบ Cer. รับรอง เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ปลอดภัยต่อการใช้งานสัมผัสอาหาร   หรือชิ้นส่วนประกอบเคื่องจักร ไลน์การผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้อง LAB อุปกรณ์ชิ้นส่วนทางการแพทย์ เป็นต้น ปัจุจุบัน Foodiprene™ เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางฟู้ดเกรด พร้อมส่งหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น แผ่นยางฟู้ดเกรด , ท่อยางฟู้ดเกรด , ยางฟองน้ำฟู้ดเกรด , แผ่นยางฟองน้ำฟู้ดเกรด , แผ่นพลาสติกฟู้ดเกรด , ท่อ PTFE , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลตู้อบฟู้ดเกรด เป็นต้น รวมถึงเรายังบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางFood Grade , ชิ้นส่วนพลาสติกฟู้ดเกรด ตามแบบ Spec. / Drawing การใช้งานอีกด้วย.

Foodiprene™ มุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก Food Grade อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานชิ้นส่วนยางและพลาสติกฟู้ดเกรดในหลากหลายอุตสาหกรรม สินค้ามี Stock พร้อมส่ง เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน บริการผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกฟู้ดเกรดที่ได้มาตรฐาน จัดส่งสินค้าตรงเวลา รับประกันสินค้า ฟรีค่าบริการจัดส่ง ไม่มีบวกเพิ่ม

“Foodiprene™  Safe to your food & Beverage”